บริษัท แบ้งค์คอกอินสเปคชั่น จำกัด

เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565064812

โทร : 093 – 936 – 0870

อีเมล์: Sale@bangkokinspection.com