บริษัท แบ้งค์คอกอินสเปคชั่น จำกัด

เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565064812

โทร : (064) 958 7959

อีเมล์: [email protected]