Welcome to Avada Mechanic

Highly skilled certified mechanics guaranteed.

ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และ รับรองงานวิศวกรรมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย.

ทำงานด้วยอุปกรณ์การทำงานที่ได้มาตรฐานผ่านการสอบเทียบความถูกต้อง ทำให้การทำงานของเรานั้นมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน ISO 17025 บริษัท แบ้งค์คอกอินสเปคชั่น จำกัด ผู้นำด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และ ตรวจรับรองเครื่องจักรตามกฎหมายของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากมาย เราให้บริการครอบคลุมและครบวงจรตั้งเเต่ ออกเเบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา PM เเละ ตรวจรับรองด้านงานวิศวกรรม อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001 และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตามมาตร 9 บริการตรวจรับรอบสำหรับวิศวกรอีกด้วย

1.1 ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าตู้ไฟ