จัดโปรโมชั่นลด 50%

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมออกรายงานรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมออกรายงานรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า

เพิ่มเพื่อน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย

มาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีกรมโรงงาน คืออะไร

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีกรมสวัสดิการ คืออะไร

ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าตู้ไฟ
 • บริการหลังการขายทางออนไลน์ (ฟรี)

วิศวกรผู้ตรวจสอบได้รับการขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 9

ออกรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อยื่นแจ้งราชการ

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ฟรี เทอร์โมสแกนอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่จำกัดจำนวนจุด

ฟรี เทอร์โมสแกนอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่จำกัดจำนวนจุดพร้อมออกรายงานการทำ Thermo scan

เราใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน และ ผ่านการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือทุกชิ้น ทำให้ได้ค่าที่ตรวจสอบนั้นมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ

ฟรีเทอร์โมสแกนอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจสอบด้วยเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัยผ่านการสอบเทียบ ISO 17025

อุปกรณ์การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกชิ้นได้รับการสอบเทียบแสดงผลแม่นยำตามมาตรฐาน ISO 17025 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตรวจสอบสายดิน
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-กรมโรงงาน

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีการกำหนดโดยกฎหมายอยู่ 2 กระทรวงได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งหากสรุปแล้ว กรมโรงงานให้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีและเก็บรายงานเอาไว้ในสถานประกอบการ แต่กรมสวัสดิการให้สถานประกอบกิจการทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและส่งรายงานกับสำนักงานกรมสวัสดิการเขตพื้นที่ของตนเอง

ตรวจระบบไฟฟ้า6

วิศวกรที่ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายทั้งนิติบุคคล หรือ บุคคลที่รับบริการตรวจสอบจะต้องทำการขึ้นทะเบียนเสียก่อนถึงจะทำการตรวจสอบได้

ตรวจระบบไฟฟ้า8

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะทำการตรวจสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบด้วยสายตา
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3. ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
 4. ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์ และ แผงย่อย
 5. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สายไฟฟ้าอื่นๆ การตรวจวัดวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าตามประเภทผู้ประกอบกิจการ

งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานประกอบการประจำปี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan) รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single line Diagram

 • ออกรายงานรับรองกรมสวัสดิการ

 • ออกรายงานรับรองกรมโรงงาน

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ออกรายงานรับรองการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะการประบปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงปัญหาประหยัดค่าใช้จ่าย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบอะไรบ้างถึงจะถูกต้องและครอบคลุมกฎหมาย และ ความปลอดภัย

1.ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์ MDB, DB

 • จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

2.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง

 • สายอากาศ สภาพเสา
 • การประกอบอุปกรณ์หัวเสา
 • สายยึดโยง (Guy Wire)
 • การติดตั้งล่อฟ้า
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

ตรวจระบบไฟฟ้า7

3.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร

 • วงจรเมน (Main Circuit)
 • สายเข้าเมนสวิตช์
 • รางเดินสายและรางเคเบิล
 • สภาพฉนวนสายไฟ
 • สภาพจุดต่อของสายไฟ
 • การป้องกันความร้อนเหนี่ยวนำ
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์

4.ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

 • เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
 • การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง
 • การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์
 • การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • สายดินกับตัวถังหม้อแปลง และ ล่อฟ้า แรงสูง
 • สายดินของหม้อแปลง
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

ตรวจระบบไฟฟ้า9

5.ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

 • ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์
 • สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) RMU

01

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า, PM หม้อแปลง

สายไฟฟ้าและขั้วต่อของหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตรวจสอบค่าความต้านทานหม้อแปลงไฟฟ้าว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่

02

PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB, DB , ACB

ทำความสะอาดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประจำปี , ทดสอบเบรคเกอร์ตู้ควบคุม พร้อมทดสอบการทำงานอย่างละเอียด

03

บริการเขียนแบบ Single Line Diagram

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแบบไฟฟ้าเราสามารถเขียนแบบไฟฟ้าให้ได้ใหม่โดยไล่วงจรหน้างานจริงใหม่ทั้งหมดในราคาประหยัด