กุมภาพันธ์ 2, 2022

ผลงาน และ ตัวอย่างบางส่วนการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี บริษัท คิวแฟค จำกัด

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้มั่นใจว่าต้นทางของระบบไฟฟ้าที่ส่งเข้ามายังหม้อแปลงภายในโรงงานนั้นมีความปกติหรือไม่พร้อมทั้งการ Thermo scan ความร้อนด้วยกล้องถ่ายภาพอินฟาเรด

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าว่าสายไฟฟ้าและขั้วต่อของหม้อแปลงมีสภาพดีหรือไม่ และ ระบบสายดินเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ตรวจตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB ว่ามีสภาพใช้งานได้อย่างเต็ใประสิทธิภาพหรือไม่ระบบการตัดวงจรต่างๆสามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมไปถึง แสงสว่างโดยรอบห้องควบคุมไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานแสงสว่างที่กฎหมายกำหนด

ตรวจสอบการเดินสายระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. หรือไม่ตรวจสอบการเดินสายไฟมีความเป็นอันตรายหรือไม่พร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปรับปรุงอย่างถูกวิธี

ตรวจสอบวงจรป้อนและวงจรย่อยระบบไฟฟ้า ตู้ LP อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตรวจสอบสวิทช์ใช้ควบคุมส่วนของวงจรไฟฟ้าย่อย ในห้องควบคุม Load Panel และ ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มั่นใจว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตู้กดน้ำดื่ม ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป แอร์ เครื่องต้มน้ำ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าห้องเก็บสินค้า วัตถุดิบ และวัตถุไวไฟถือว่าเป็นที่อันตรายมากหากเกิดไฟรั่วหรือระเบิดจะทำให้สารเคมีไวไฟภายในห้องเกิดระเบิดและไฟไหม้รุ่นแรงได้ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

หากท่านสนใจใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า PM ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า สามาติดต่อสอบถามหรือโทรปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรายินดีนำเสนอขั้นตอนและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุด ทำให้งบประมาณในการแก้ไขปรับปรุงไม่บานปลายและจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ