ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

ตรวจเครน ปจ2 ชนิดเคลื่อนที่โดยทีมงานมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตรา 9

ตรวจโมบายเครน

ตรวจรถเฮี๊ยบ โมบายเครน ปจ2 ทุกชนิด.

ทดสอบการยกเครน

ตรวจสอบ และ ออกใบรับรอง ปจ.2 โดยสามัญวิศวกรตามกฎหมาย