กันยายน 8, 2023

คุณสมบัติช่างไฟฟ้าที่ดี ควรเป็นอย่างไร ?

ช่างไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมาก และถือว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลาย ๆ คนอาจจะสนใจอยากจะเป็นช่างไฟฟ้ากันหลายคน 

ดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณไปดู คุณสมบัติช่างไฟฟ้าที่ดี ว่าต้องเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ และทำอย่างไรถึงจะสามารถเติบโตในสายอาชีพนี้ได้ ไปดูกันเลย

แนะนำใบเซอร์ที่น่าสนใจสำหรับช่างไฟฟ้า

  • Certified Electrical Safety Compliance Professional (CESCP): เป็นใบเซอร์ที่ออกโดย NFPA โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า โดยเฉพาะ NFPA 70E
  • National Electrical Code (NEC): NEC เป็นมาตรฐานสำหรับการติดตั้งสายไฟและอุปกรณ์อย่างปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะไม่ใช่ใบเซอร์ แต่ความรู้เกี่ยวกับ NEC ก็เป็นสิ่งจำเป็น และหลักสูตรเฉพาะทางบางหลักสูตรจะมีใบรับรองให้เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • Certified Energy Manager (CEM): ใบเซอร์นี้ออกโดย Association of Energy Engineers (AEE) มุ่งเน้นไปที่การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้าที่ต้องการเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงาน
  • LEED Professional Credentials: สำหรับช่างไฟฟ้าที่สนใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ใบเซอร์ด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
  • CompEx (Competence in Ex atmospheres): สำคัญอย่างยิ่งสำหรับช่างไฟฟ้าที่ทำงานในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด (เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือโรงงานก๊าซ) เป็นโครงการรับรองระดับโลกสำหรับช่างฝีมือด้านไฟฟ้าและเครื่องกล
  • Programmable Logic Controller (PLC): ปัจจุบันนี้ระบบอัตโนมัติและระบบอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัย PLC เป็นอย่างมาก ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้ก็จะมีโอกาสเติบโตในอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี
  • ใบเซอร์ด้านระบบสมาร์ทโฮม: เนื่องจากในยุคนี้สมาร์ทโฮมแพร่หลายมากขึ้น ใบเซอร์เกี่ยวกับด้านนี้ (เช่น Control4 หรือ Crestron) จึงเป็นอีกหนึ่งใบเซอร์ที่น่าสนใจมาก

Soft Skill ที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติช่างไฟฟ้าที่ดี

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ช่างไฟฟ้ามักจะต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า ช่างคนอื่น ๆ และทีมงาน ความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนทำให้มั่นใจได้ว่าโปรเจคงานจะสามารถดำเนินไปได้อย่างง่ายดาย

การแก้ปัญหา

ปัญหาด้านไฟฟ้าบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับปริศนาที่ซับซ้อน หรือเขาวงกตที่ยาวสุดลูกหูลูกตา คุณสมบัติช่างไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ปัญหา และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการเวลา

การทำงานหลาย ๆ โปรเจคพร้อมกัน การทำงานให้ตรงตามเดธไลน์ และการรับรองความตรงต่อเวลาสำหรับลูกค้า ล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่างไฟฟ้าที่ดี การจัดการเวลาที่เหมาะสมนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและมีระบบการทำงานที่มีโครงสร้างมากยิ่งขึ้น

ทักษะการบริการลูกค้า

หากคุณสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ หรือทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็อาจจะสามารถทำให้เกิดการจ้างซ้ำหรือการบอกปากต่อปาก นำไปสู่โอกาสด้านวิชาชีพที่ดีได้ ดังนั้น การเข้าใจความต้องการของลูกค้า ความสุภาพ และความซื่อสัตย์ในการทำงานจึงถือเป็น คุณสมบัติช่างไฟฟ้าที่ดี

ความสามารถในการปรับตัว

ในงานแต่ละงานอาจจะเจอกับความท้าทายหรือปัญหาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนงานกะทันหันหรืออันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทักษะการปรับตัวจะทำให้ช่างไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Hard Skill ที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติช่างไฟฟ้าที่ดี

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

การทำความเข้าใจและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าถือเป็นพื้นฐาน ช่างไฟฟ้าที่ดีควรเชี่ยวชาญในการตรวจระบบไฟฟ้ามีทักษะการอ่านและตีความแผนภาพวงจร การทำความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ และการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด

ความเข้าใจด้านความปลอดภัย

งานไฟฟ้ามีความเสี่ยงในทุก ๆ มิติ ความคุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย เช่น ขั้นตอนการล็อกเอาต์/แท็กเอาต์ การสวม PPE ที่เหมาะสม และการทำความเข้าใจรหัสไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ

ช่างไฟฟ้าควรเชี่ยวชาญเครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่โวลต์มิเตอร์ไปจนถึงออสซิลโลสโคป หรือแม้กระทั่งเครื่องมือง่าย ๆ อย่างคีมปอกสายไฟก็สำคัญมาก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ทักษะการติดตั้ง

ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟในบ้านใหม่ การติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง หรือการตั้งค่าเครื่องจักรกลหนัก ช่างไฟฟ้าที่มีความสามารถควรมีความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งที่หลากหลาย เพื่อโอกาสเติบโตในงานของตนเอง

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

นอกเหนือจากการติดตั้งแล้ว ช่างไฟฟ้ามักถูกเรียกให้ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำความเข้าใจข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า สาเหตุ และการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก