กรกฎาคม 20, 2022

แนะนำขั้นตอนการตรวจเครนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการตรวจเครนตามมาตรฐาน OSHA 1910.179

มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานการใช้งานปั้นจั่นตาม OSHA 1910.179 นั้นได้มีการกำหนดให้องค์กรที่มีการใช้งานปั้นจั่นจัดให้มีการตรวจเครนอย่างเป็นประจำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงวิธีการตรวจเครนและความถี่ที่เหมาะสมในการตรวจสอบเครนมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเครน OSHA ช่วยให้เราไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและยังช่วยให้เราสามารถมีความปลอดภัยช่วยลดอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดจากความบกพร่องของเครนได้ในขณธที่ปฏิบัติงานหรือควบคุมเครน 

ในบทความนี้เราจะมีพูดถึงข้อกำหนเขั้นพื้นที่ต้องรู้เกี่ยวกับการตรวจเครนตามมาตรฐานของ OSHA และข้อแนะนำวิธีการตรวจสอบเครนที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย

OSHA 1910.179 ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ และ สร้างสร้างของปั้นจั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆตัวอย่างเช่น 1910.179(e)(6) ได้มีการพูดถึงการป้องกันส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของปั้นจั่นจะต้องมีการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดอับตราย

ความถี่ในการตรวจสอบเครน

OSHA ได้มีการกำหนดให้เครนจะต้องได้รับการตรวจสอบปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นคุณสามารถตรวจสอบได้มากกว่า 1 ครั้งไม่ผิดแต่อย่างใดเช่นมีการซ่อมบำรุงเครน หรือ แก้ไข ก็ควรจัดให้มีการตรวจสอบหลังจากกิจกรรมเหล่านี้เช่นกัน

การตรวจสอบเครนควรมีการตรวจสอบ 2 แบบ หลักๆคือ แบบประจำวัน และ แบบประจำเดือน การตรวจสอบเครนประจำวันจะเป็นการตรวจสอบทั่วๆไปการมีการใช้งานเครน ส่วนประจำเดือนจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบเครนเป็นต้น

การตรวจสอบเครนประจำปีควรทำการตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเราควรทำการตรวจสอบอย่างเป็นประจำเนื่องจากเครนเป็นเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอาจจะให้กลไกการทำงานของชิ้นส่วนเครนเกิดการชำรุดได้โดยง่าย ส่งเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เราอาจทำการตรวจสอบเครนประจำวันโดยสายตาก็ได้ รอกตะขอเครนควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนรวมไปถึงมีการรับรองว่ายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย การตรวจสอบเครนจะต้องมีแบบฟอร์มเช็คลิส และ ลงนามผู้ที่ทำการตรวจสอบในแบบฟอร์มและเก็บเอาไว้ในแฟ้มเพื่อเป็นประวัติของเครนแต่ละตัว

สรุป:

เครนที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 1 เดือนแต่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องมีการตรวจสอบเครนและทดสอบเครนการใช้งานก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยทางที่ดีเราควรมีการใช้งานเครื่องจักร และตรวจสอบเครนตามแผนงานจะได้มีความมั่นใจตลอดระยะเวลาการทำงานกับเครน