ตรวจรับรองปั้นจั่น ตรวจเครน ปจ1 พร้อมออกรายงานการรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตรวจเครน ปจ1

วิธีการทำงานตรวจสอบทุกขั้นตอนได้รับการยอมรับจากราชการเป็นไปตามมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพ.

ทดสอบการยก โหลดเทสปั้นจั่น ปจ1

ทดการทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัย Load test โดยวิศวกรเครื่องกล

ให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขเครนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบเครนด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่ได้รับการรับรอง ISO 17025.

ปจ.1 มีอะไรบ้าง

ปจ1 หมายถึง ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ซึ่งตามกฎหมายจะต้องทำการตรวจสอบตามรอบและความถี่ที่กฎหมายกำหนด

ปั้นจั่นมักนิยมมาใช้งานยกสิ่งของหนักและมีส่วนประกอบปั้นจั่นมากมายดังนั้นควรมีการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ช่วยในการยก เช่น โซ่ สลิง อุปกรณ์เกี่ยวพ่วงต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน

 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน
 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปี
 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก

ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

ความถี่ในการตรวจเครน

 • Gantry Crane(เครนแบบมีขา)
 • Overhead Crane,(เครนเหนือศรีษะ)  
 • Electric  chain Hoist รอกโซ่ไฟฟ้า
 • Semi Gantry Crane
 • Portal Crane
 • Floating Crane(เครนลอยน้ำ)
 • Container handling Crane
 • JIB Crane or Wall Crane(เครนแบบบูมสวิง)
 • Passenger Hoist and Material lift (ลิฟท์โดยสารและขนส่งวัสดุ)
 • Concrete placing Boom, Gondola (กระเช้าไฟฟ้า)
 • Hoist 

ปจ1 มีอะไรบ้าง