สาเหตุของเครนถล่มเกิดจากที่ไม่ได้มีการตรวจเครนตามกำหนดที่กฏหมายระบุไว้

เรามักได้ยินกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครนพังล้มลงมาทับคนงานซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเครน พร้อมกับแนวทางการป้องกันที่ได้มาตรฐานและถูกตามกฏหมายประเทศไทย เครนสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ เครนชนิดอยู่กับที่ ปจ1 เครนประเภทเคลื่อนที่ ปจ2 เครนทั้ง [...]