ไม่มีหมวดหมู่

อันตรายจากประกายไฟในงานตัด งานเชื่อม สามารถป้องกันได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงงานตัด งานเชื่อม ทุกคนคงนึกถึงงานช่าง เนื่องจากงานตัด งานเชื่อม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และนอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญแล้ว ยังต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย [...]

By |2023-11-19T14:42:32+07:0020 มิถุนายน 2022|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน อันตรายจากประกายไฟในงานตัด งานเชื่อม สามารถป้องกันได้อย่างไร

ทุกข้อควรรู้เกี่ยวกับถังดับเพลิงมือถือเป็นระบบดับเพลิงด้วยหรือไม่

ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers)  ถือเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดหนึ่ง ที่ต้องใช้คน ในการฉีด จึงจะสามารถใช้งานได้ โดย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ [...]

By |2023-11-19T14:41:54+07:0016 พฤษภาคม 2022|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ทุกข้อควรรู้เกี่ยวกับถังดับเพลิงมือถือเป็นระบบดับเพลิงด้วยหรือไม่

ตรวจสอบเครนในโรงงานควรทำการตรวจสอบเมื่อไหร่ถึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

เครน คืออะไร เครน (Cranes) หรือที่เรียกว่าปั้นจั่น หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ เครน มีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นประเภทเครนเหนือศีรษะ [...]

By |2023-11-19T14:39:59+07:002 พฤษภาคม 2022|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ตรวจสอบเครนในโรงงานควรทำการตรวจสอบเมื่อไหร่ถึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ผลงาน และ ตัวอย่างบางส่วนการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี บริษัท คิวแฟค จำกัด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้มั่นใจว่าต้นทางของระบบไฟฟ้าที่ส่งเข้ามายังหม้อแปลงภายในโรงงานนั้นมีความปกติหรือไม่พร้อมทั้งการ Thermo scan ความร้อนด้วยกล้องถ่ายภาพอินฟาเรด [...]

By |2023-11-19T14:36:50+07:002 กุมภาพันธ์ 2022|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผลงาน และ ตัวอย่างบางส่วนการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ทำไมถึงต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกรมโรงงาน

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม) จากกฎหมายดังกล่าวทำให้นายจ้างที่เข้าข่ายจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานซึ่งกฎหมายได้ระบุให้ทำการตรวจตามหัวข้อดังต่อไปนี้ Single [...]

By |2023-11-19T14:26:26+07:0031 มกราคม 2022|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ทำไมถึงต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกรมโรงงาน
Go to Top